Vreće za pakovanje

Detalji o proizvodu:

  • za pakovanje proizvoda u različitim industrijskim djelatnostima (prehrambena, drvna, prerađivačka i dr.)
  • za pakovanje proizvoda u trgovini i poljoprivredi
  • Dostupne u različitim dimenzijama (sa ili bez štampe)